RESET MET DE S VAN SOFIE, SPIEGEL EN SPARRINGPARTNER VOOR MEER GOESTING IN LEVEN & WERK

Over schakelen en overschakelen

In crisistijden herkent men echte leiders*. Dat klopt als een bus.

We zien 3 soorten leiders de revue passeren. Allereerst de leiders die blijven verder doen en niet écht door hebben dat ze ZELF verantwoordelijkheid kunnen opnemen. Leiders die enkel de richtlijnen volgen omdat het gezegd wordt en die niet verder kunnen kijken dan dat. Het reactieve type leider die enkel de fles ziet in plaats van de geest IN de fles, om het Aladdin-gewijs te zeggen. Zij zijn niet in staat om volgens de geest te handelen en blijven rommelen in de marge.

Vervolgens heb je een 2de categorie leiders: zij schakelen wél en doen wat leiders in crisistijden moeten doen: ‘Oei, hier kunnen we niet zo hard rijden, dus ik schakel even terug’ of ‘Hier moeten we nu echt extra gas geven, dus ik schakel een versnelling hoger’. Zij hebben door dat er wel degelijk verantwoordelijkheid moeten worden genomen in functie van morgen en zij leggen de nodige daadkracht aan de dag. Het zijn de leiders die deftig schakelen als dat nodig blijkt te zijn. We zien deze mensen in de zorg en bij uitbreiding  in alle sectoren die nu moeten blijven werken (moeten blijven werken, hopelijk volgens de GEEST, niet volgens de fles). Ik denk aan bedrijfsleiders die, ondanks alle onzekerheid en economische verliezen, hun verantwoordelijkheid opnemen, maar even goed aan de kleine zelfstandige die de deuren sluit omdat het niet langer verantwoord is open te blijven in functie van de algemene volksgezondheid. Tot slot zien we deze leiders ook in onze persoonlijke omgeving: mensen die zich inzetten voor mekaar, die hun dankbaarheid laten zien, die van op afstand contact blijven houden met anderen, die tijd nemen om hun eigen gezin nabij te zijn of die hun pubers binnen houden. Dit zijn de leiders die we NU nodig hebben.

En tot slot zijn er die leiders die door hebben dat de manier waarop we nu een auto besturen op lange termijn niet de beste manier is. De leiders die door hebben dat we beter overschakelen naar een ander besturingssysteem. De leiders die door hebben dat, in het groter geheel bekeken, ons efficiëntie- en utiliteitsdenken misschien niet langer zo nuttig is, dat ons verloningssysteem misschien niet zo ethisch is, dat de parameters of KPI’s die we nu als heilige graal hanteren misschien niet de parameters van de toekomst zijn. Kortom, de leiders die door hebben dat de toekomst een andere logica nodig heeft én die de moed hebben om over te schakelen.

Gelukkig kunnen we nu rekenen op de leiders van de 2de categorie. Van ganser harte hoop ik dat de leiders uit de 3de categorie morgen hun plek durven én mogen innemen, zodat we na deze waanzin niet gewoon blijven rommelen in de marge, maar dat we als systeem schakelen en zelfs overschakelen.

*Met leiders bedoel ik iedereen. Elk van ons is immers leider van zijn eigen leven en neemt leiderschap op in zijn omgeving (denk aan gezin, vriendenkring, familie, buurt, vrije tijd en werk).